Historie dechové hudby

Psát o historii či začátcích dechové hudby v obci Horní Bečva je velmi obtížné, neboť je velmi málo dostupných informací, ať už písemných či slovem předávaných. Přesný datum vzniku DH se nám nepodařilo zjistit ani v místní kronice, protože kronika je datována nejdříve od roku 1918 (založení ČSR), odkdy vznikla povinnost vést kroniku obce či města. Muselo se tedy pátrat v archivu ve Vsetíně a taky oslovit pamětníky, resp. dřívější členy DH. Po pátrání v domácích archívech přišel zásadní objev v podobě pozvánky z roku 1990 (zajistil Pavel Dobeš), která zve na 100-leté výročí dechové hudby „Horňané“. To znamená, že v roce 2015 mají Horňané úctyhodných 125 let a dost možná se jedná o jednu z nejstarších hudeb v České republice.

Rok 1962, Průvod k oslavě 1.máje.
Rok 1962, průvod k oslavě 1.máje.

Ale teď něco k dochovaným záznamům o DH Horňané. Vznik dechové hudby na Horní Bečvě se podle pamětníků i notových materiálů datuje k roku 1890. Prvním kapelníkem byl Jan Bambuch. Od roku 1897 až do roku 1917 se v čele kapely (tehdy sedmičlenné) střídali Cyril a Jan Křenkovi. V roce 1917 kapelu převzal Cyril Křenek (narozen r. 1880), ten ji vedl do roku 1954 (tedy úctyhodných 37let) a také zde hrál až do r. 1967 - to se už hudba rozšířila na 9 až 12 členů. Jak si všímáte, zásadní pro rozvoj a udržení dechové hudby byla vždy přítomnost nějaké muzikantské rodiny. V tomto případě Křenkovi, ale tak tomu je i u mnoha dalších kapel a platí to dodnes. Kapela měla doma i v širokém okolí velmi dobrý zvuk. V r. 1954 přišla první, zásadní generační obměna muzikantů a kapela hrála pod vedením Miroslava Křenka. Ten zůstává kapelníkem až do r. 1982, kdy ho střídá jeho bratr Cyril Křenek. Zároveň s výměnou postu kapelníka, dochází také k druhé „omlazující“ obměně kapely, v tomto období již pod názvem „Horňané“.

Kapela pod taktovkou Miroslava Křenka. Kapela pod taktovkou Miroslava Křenka.
Kapela pod taktovkou Miroslava Křenka.

Od 80. let 20. stol. se dechová hudba (obecně), dostává do útlumu a trápí ji nedostatek zájmu, jak posluchačů, tak i příležitostí ke hře a proto hraje, ve spojení s dechovkou z Prostřední Bečvy, spíše koncerty ve velkém obsazení - 30 členů. V té době je uměleckým vedoucím Jindřich Dořičák a Jan Starůstka. V následujících letech hraje kapela především při církevních svátcích a pohřbech, příležitostně pak na tanečních zábavách, nebo svatbách. Kapelníkem se mezitím stává Antonín Machálek. V r. 2004 se kapelnického postu ujímá Josef Blinka a spolu s ním přichází zatím poslední generační střídání a doplnění muzikantů. Název kapely se mění na „Dechová hudba Jožky Blinky z Horní Bečvy“ a výrazně se mění i repertoár kapely. Zatím poslední změnou je jmenování Jiřího Blinky uměleckým vedoucím a přijetí staronového názvu – HORŇANÉ.

Pro více dobových fotografií klikněte.